Attentie! Ondersteuning Python 2 einde levensduur.

Python is een programmeertaal die aan de basis ligt van veel bedrijfsapplicaties.

Python is een programmeertaal die aan de basis ligt van veel bedrijfstoepassingen.

Daarom kan deze blogpost ook voor uw organisatie relevant zijn. Op de Python-website is te lezen dat de ondersteuning voor Python 2 met ingang van april 2020 is beëindigd. Dit betekent dat de vrijwilligers achter de Python-taal geen verbeteringen meer zullen aanbrengen in versie 2, zelfs niet bij ernstige kwetsbaarheden die nu en in de toekomst worden ontdekt.

Hoe komt u erachter of uw toepassingen in Python 2 zijn geschreven?

De beste manier om daar achter te komen is uw IT-afdeling of uw IT-leverancier te vragen.

Welke risico’s loopt u als organisatie bij het gebruik van Python 2?

Geleidelijk zullen steeds meer beveiligingsproblemen voor deze Python-versie bekend worden, en zullen er geen updates meer worden uitgebracht voor deze beveiligingsproblemen. Uw op Python 2 gebaseerde software zal dus een potentieel doelwit worden voor hackers en de onderhoudbaarheid van bestaande broncode zal problematisch worden. Het is daarom raadzaam deze risico’s te benoemen in uw periodieke risico-inventarisatie, zodat zij voldoende aandacht krijgen in uw informatiebeveiligingsproces.

Wat kunt u doen als uw organisatie nu nog Python 2 gebruikt en op welke termijn?

Het is belangrijk om uw Python 2 broncode te migreren naar Python 3 en op korte termijn. Hendrikx ITC kan u ondersteunen bij deze migratie. Neem contact met ons op, dan bespreken we samen de te nemen stappen. Of schrijf u in voor ons gratis webinar op 15 oktober van 15.30-16.30 uur. Meld je aan: aanmelding@hendrikx-itc.nl.