Our solution

Data Validatie

Een van de eerste stappen van data warehousing is data validatie. Het is belangrijk de data te valideren voordat er met het verwerking van data wordt begonnen.

Wat is data validatie precies?

Data validatie is het controleren van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de brongegevens. Dit validatieproces moet worden uitgevoerd voordat men (ruwe) data gaat gebruiken, verzamelen of verwerken. Dit is zeer belangrijk omdat organisaties datagedreven beslissingen willen nemen op basis van consistente, nauwkeurige en volledige data. Door een data validatieproces op te zetten en te gebruiken, kan een organisatie precies dat doen. Het validatieproces kan worden toegepast op alle soorten data, waaronder ook bijvoorbeeld XML of CSV.

Wanneer moet datavalidatie worden uitgevoerd?

Data validatie moet gebeuren tijdens het data warehousing proces, vóór de start van het ETL proces (Extract, Transform, Load). Hendrikx ITC heeft meer dan 18 jaar ervaring met data validatie tests om ervoor te zorgen dat eventuele dataconflicten kunnen worden gevonden en begrepen voordat belangrijke beslissingen worden genomen. Zo wordt voorkomen dat datafouten belangrijke zakelijke beslissingen verkeerd beïnvloeden of onderbouwen.

  Moet mijn organisatie data validatie uitvoeren?

  Iedere organisatie die vertrouwt op data om belangrijke (zakelijke) beslissingen te nemen, moet een data validatieproces hebben. Zodra er bijvoorbeeld sprake is van data uit verschillende bronnen, is het noodzakelijk dat  die data consistent, accuraat en volledig is. Indien de data niet vooraf wordt gevalideerd, kunnen beslissingen worden genomen op basis van onvolledige, beschadigde of onjuiste informatie. Dit kan leiden tot slechte keuzes met alle gevolgen van dien.

   IT Solutions Tilburg - 1OPTIC Data Collection

   VAN RUWE DATA NAAR

   DATA-GEDREVEN ONDERNEMEN

   Samengevat;

   • Datavalidatie is het inspecteren van de data op kwaliteit, nauwkeurigheid en consistentie
   • Validatie wordt het best uitgevoerd vóór verwerking, verplaatsing of gebruik van (ruwe) data.
   • Een goed datavalidatieproces verbetert datakwaliteit en maakt datagestuurde (bedrijfs)beslissingen mogelijk.

   Regel data validatie goed met Hendrikx ITC.

   Als organisatie aan de slag met data validatie? Of ervaart jouw organisatie momenteel problemen met datakwaliteit, -consistentie of andere gerelateerde problemen?