De risico’s van data science

Data science is momenteel sterk in opkomst.

Data science is momenteel sterk in opkomst.

Het maakt het mogelijk informatie te distilleren uit grote hoeveelheden data en verbanden te leggen die voorheen niet konden worden gelegd. De mogelijkheden lijken eindeloos. Toch zijn er risico’s verbonden aan data science. De informatie die voor analyse wordt gebruikt, kan bijvoorbeeld vertrouwelijk van aard zijn of persoonsgegevens bevatten. Het is daarom van belang om de processen rondom data science zo in te richten dat er voldoende controle is om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Hendrikx ITC helpt organisaties bij het ontsluiten en combineren van databronnen en beschikt bovendien over de juiste kennis en ervaring om dit op een gecontroleerde manier te doen. Volgens de AVG is het combineren van datasets of matching een risicovolle verwerking waarvoor een DPIA verplicht is. Wij hebben de expertise in huis voor het opstellen van een DPIA, het uitvoeren van beheersmaatregelen en het organiseren van toezicht in de vorm van (interne) audits.

Op woensdag 4 november van 11.00 – 12.00 uur organiseert Hendrikx ITC een webinar over deze materie. Meld je aan: aanmelding@hendrikx-itc.nl