Blog

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die de laatste jaren vaak gebruikt wordt door ondernemers. Bijna altijd gaat het dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bekende onderdelen van MVO zijn maatschappelijke betrokkenheid, respect voor het milieu en samenleving en de normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze items worden vaak toegepast op bedrijfsvoering en productie van goederen, maar ze kunnen ook toegepast worden op de ontwikkeling en het beheer van software. Twee voorbeelden.

Vendor lock-in

Vendor lock-in is de situatie waarin leveranciers klanten bewust afhankelijk van hen maken. Eenmaal in zee gegaan met een leverancier die vendor lock-in nastreeft is het voor de klant erg lastig en kostbaar om systemen van de leverancier uit te breiden met nieuwe technologie (van andere leveranciers). Een voorbeeld van vendor lock-in is dat het formaat waarin data opgeslagen wordt niet open is. Dit houdt in dat de data enkel uitgelezen kan worden met de software van de vendor lock-in leverancier. De data kan dus niet uitgelezen worden door software van andere leveranciers. Vendor lock-in is niet duurzaam. Het maakt dat klanten vastzitten aan leveranciers, op kosten gejaagd worden en dat innovatie tegengewerkt wordt. Het gebruik van open (source) oplossingen daarentegen voorkomt vendor lock-in en stimuleert innovatie. Door het open karakter blijft de klant in control. Inzet van nieuwe, innovatieve technologie wordt niet belemmerd door beperkende licenties. Alle oplossingen van Hendrikx ITC zijn open en duurzaam: vendor lock-in is niet aan de orde.

 

Spelling

Als ik een kleine spelfout in een tekst of broncode tegenkom, krijg ik regelmatig als reactie van de auteur: “Je weet toch wat er bedoeld wordt. Dat hoeft toch niet meer gecorrigeerd te worden?”. Energie steken in het verbeteren van spel- en typefouten lijkt in eerste instantie een overbodige luxe. Tot dat je met broncode te maken krijgt die al enige jaren bestaat en je een passage moet zoeken op basis van een bepaalde term. Of je wilt een mail van 5 jaar geleden terugvinden op basis van een bepaalde term die nog vaag in je geheugen gegrift staat. Dan kunnen spelfouten je erg veel tijd kosten, doordat je zaken niet meer snel terug kunt vinden. Daarom is het in kader van ‘Be nice to your future self’ altijd nuttig om een spellingchecker te gebruiken en spelfouten ook daadwerkelijk te verbeteren. Door serieus aandacht te schenken aan spelling wordt de duurzaamheid van de systemen waarin gewerkt wordt weer een stukje vergroot

Other articles