Duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die de laatste jaren vaak gebruikt wordt door ondernemers.

Duurzaamheid is een term die de laatste jaren vaak gebruikt wordt door ondernemers.

Bijna altijd gaat het over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bekende elementen van MVO zijn maatschappelijke betrokkenheid, respect voor milieu en maatschappij en de normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze punten worden vaak toegepast op de bedrijfsvoering en de productie van goederen, maar zij kunnen ook worden toegepast op softwareontwikkeling en -beheer. Twee voorbeelden

Vendor lock-in

Vendor lock-in is de situatie waarin leveranciers klanten opzettelijk afhankelijk van hen maken. Eenmaal in zee gegaan met een verkoper die vendor lock-in nastreeft, is het zeer moeilijk en duur voor de klant om de systemen van de verkoper uit te breiden met nieuwe technologie (van andere verkopers). Een voorbeeld van vendor lock-in is dat het formaat waarin de gegevens worden opgeslagen, niet open is. Dit betekent dat de gegevens alleen kunnen worden gelezen met de software van de leverancier van de lock-in. Dit betekent dat de data niet gelezen kan worden door software van andere verkopers. Vendor lock-in is niet duurzaam. Het houdt klanten gebonden aan leveranciers, drijft de kosten op en verstikt innovatie. Het gebruik van open (source) oplossingen daarentegen voorkomt vendor lock-in en stimuleert innovatie. Door het open karakter blijft de klant de baas. De invoering van nieuwe, innovatieve technologie wordt niet gehinderd door restrictieve licenties. Alle Hendrikx ITC oplossingen zijn open en duurzaam: vendor lock-in is niet aan de orde.

Spelling

Als ik een kleine spelfout tegenkom in een tekst of broncode, is het antwoord van de auteur vaak: “Je weet wat er bedoeld wordt. Dat hoef je toch niet te corrigeren?”. Energie steken in het corrigeren van spel- en tikfouten lijkt in eerste instantie een overbodige luxe. Totdat je te maken hebt met broncode die al een aantal jaren bestaat en je moet zoeken naar een passage op basis van een bepaalde term. Of u wilt een e-mail van 5 jaar geleden terugvinden op basis van een bepaalde term die nog vaag in uw geheugen zit. Spelfouten kunnen u veel tijd kosten omdat u dingen niet meer snel kunt terugvinden. Daarom is het in het kader van ” Wees lief voor je toekomstige ik ” altijd nuttig een spellingchecker te gebruiken en spelfouten te corrigeren. Door serieus aandacht te besteden aan spelling, neemt de duurzaamheid van de systemen waarmee u werkt een beetje toe.