IT auditor voorkom kwetsbaarheden in uw software

Als IT-auditor onderzoekt u de effectiviteit van beheersmaatregelen binnen organisaties.

Een van de dingen die u daarbij onderzoekt is de veiligheid van de gebruikte of ontwikkelde software. Vaak controleert u dan of de software is voorzien van de meest recente patches en updates. Dit om te voorkomen dat software kwetsbaarheden bevat die schadelijk kunnen zijn voor de organisatie.

Geen ondersteuning voor Python 2

Maar wat als de gebruikte software niet meer voorzien kan worden van updates en patches. Dit kan zich voordoen wanneer de betreffende software is geschreven in Python versie 2. Sinds 1 januari 2020 is de ondersteuning voor de programmeertaal Python 2 komen te vervallen. Applicaties die niet worden gemigreerd naar Python versie 3 lopen het risico om kwetsbaar te worden.

Is uw organisatie al gemigreerd?

Het is daarom belangrijk om vast te stellen of organisaties de migratie van Python 2 inmiddels hebben afgerond of hiermee al zijn begonnen. Een eerste stap hierbij kan zijn om aan het (IT-)management de vraag te stellen of er mogelijk gebruik wordt gemaakt van op Python gebaseerde software en te attenderen op de mogelijke risico’s.

Het migreren van Python 2 software is meer dan het draaien van een simpel migratiescript en dient beheerst te gebeuren. Dit is zeker het geval wanneer deze software wordt gebruikt in combinatie met de kroonjuwelen van een organisatie. Het migreren dient op een gecontroleerde manier te gebeuren.

Webinar Python 2 naar 3 migratie

Hendrikx ITC organiseert een webinar dat ingaat op deze problematiek. Tijdens het webinar zal worden ingegaan op de migratie van Python 2 broncode zelf maar ook hoe dit op een gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Aanmelden voor de webinar? Mail naar: aanmelding@hendrikx-itc.nl