Let op! Ondersteuning Python 2 end of life.

Python is een programmeertaal die aan de basis ligt van veel bedrijfsapplicaties.

Mogelijk is deze blogpost daarom ook relevant voor uw organisatie. Op de Python website is te lezen dat de ondersteuning van Python 2 beëindigd is per april 2020. Dit betekent dat de vrijwilligers achter de taal Python geen verbeteringen meer doorvoeren aan versie 2, zelfs niet bij ernstige kwetsbaarheden die nu en in de toekomst worden ontdekt.

Hoe komt u er achter of uw applicaties zijn geschreven in Python 2?

Het beste kunt u dit navragen bij uw IT-afdeling of bij uw IT-leverancier.

Welke risico’s loopt u als organisatie bij het gebruik van Python 2?

Geleidelijk zullen steeds meer beveiligingsproblemen bekend worden voor deze Python versie en zullen voor deze beveiligingsproblemen geen updates meer verschijnen. Uw op Python 2 gebaseerde software wordt daardoor een potentieel doelwit voor hackers en de onderhoudbaarheid van bestaande broncode wordt problematisch. Het is daarom raadzaam om deze risico’s te benoemen in uw periodieke risico-inventarisatie zodat deze voldoende aandacht krijgen in uw informatiebeveiligingsproces.

Wat kunt u doen als uw organisatie nu nog gebruik maakt van Python 2 en op welke termijn?

Het is belangrijk om uw Python 2 broncode te migreren naar Python 3 en wel op korte termijn. Hendrikx ITC kan u ondersteunen met deze migratie. Neem contact met ons op, samen bespreken we dan de stappen die genomen moeten worden. Of meld u aan voor onze gratis webinar op 15 oktober van 15.30-16.30 uur. Aanmelden via: aanmelding@hendrikx-itc.nl.